hello world!
iBinder

Med iBinder Anbud kan du spørre flere og få sikrere svar.

Enklere innkjøp

Med iBinder Anbud kan du spørre flere og få sikrere svar og dermed en bedre innkjøpsprosess. Systemet er bygd på ringpermens lett forståelige fanestruktur i kombinasjon med den digitale teknologiens muligheter for deling og oppdatering.iBinder gir mennesker mulighet for å samarbeide på en klok måte.


Forvaltning

Alle prosesser og dokumenter er tilgjengelige på ett sted, for rett person, på rett tidspunkt. Det gir en enklere, lettere og sikrere eiendomsdrift.
Les mere

Prosjektering

Lagre all relevant og oppdatert informasjon på ett sted og del dem med hele prosjekt-teamet.

Anbud

iBinder Anbud gjør det enkelt for alle involverte parter å strukturere, oppdatere og innhente all nødvendig informasjon i anbudsprosessen, såvel for private eller offentlige anbud.
Les mere

Prosjekt

Vårt mål er at alle gjør det riktig – første gang. Ett brukervennlig prosjekthotell for byggebransjen. Med oversiktlige, logiske strukturer er iBinder meget velegnet til store og komplekse prosjekter, såvel som til de små og mellomstore byggeprosjektene.
Les mere

Enklere å spørre

iBinder Anbud gjør det like lett å spørre hundre personer som å spørre én. Det samme anbudsunderlaget distribueres digitalt til samtlige mottakere. Når det tilkommer ny dokumentasjon, kompletteres alle underlag med ett tastetrykk. En viktig fordel er også at anbudsgiverne kan stille spørsmål, og at alle får tilgang til alles spørsmål (anonymt). Slik kan man bedre sikre at alle anbudsgiverne oppfatter forespørslene riktig og får med seg alle detaljer.

Noen fordeler i stikkordsform

Minimal opplæringstid
Lett å bruke, krever ingen forkunnskaper
Sparer tid, penger og papir
Fungerer i eksisterende IT-miljøer og krever kun en vanlig nettleser
Automatisk oppdatering av ny informasjon
Full konfidensialitet
Kostnadsfri support for alle brukere

Prøv iBinder
Support

Sentralbord

67 20 93 36

Support

67 20 93 37

Prøv iBinder gratis her!

Opprett konto

Be om en demo