Alla projekts aktuella fakta samlade i en digital projektpärm i molnet.

Skapa konto
iBinder är enkelt och pålitligt att använda.

En digital projektpärm som används och delas av alla projektdeltagare.

Oavsett om du jobbar med konstruktion Projekt, Förfrågan eller Fastighetsförvaltning.
Ett säkert och pålitligt system
Självklar digital dokumenthantering
Alla använder och har tillgång till samma projektpärm
Alla har tillgång till den senast uppdaterade informationen
*We use Microsoft Azure as service provider. Microsoft is ISO27001- and ISO27018-certified.

iBinder tillåter människor att arbeta tillsammans i harmoni.

Förvaltning

Samtliga processer och dokument tillgängliga och uppdaterade på en och samma plats. För enklare, tryggare och säkrare administration och fastighetsförvaltning.
Läs mer

Projektplanen

Dela och behåll all relevant information uppdaterad på en och samma plats.
Tillgänglig för rätt person närsomhelst och varsomhelst.

Förfrågan

iBinder Förfrågan gör det enkelt att strukturera, uppdatera och efterfråga önskad information från samtliga involverade parter. Få rätt och tillförlitliga svar för en bekvämare och säkrare process genom förfrågan och upphandling
Läs mer

Byggprojekt

Vårt mål är att alla ska förstår och kan använda systemet direkt. Ett användarvänligt system för dokumenthantering I byggbranschen, med en logisk struktur. Lika passande för stora och komplexa som för mindre byggprojekt.
Läs mer

Senaste nyheterna från iBinder


Support
Testa iBinder

Växel

019-26 00 00

Support

019-27 00 00

Prova gratis här!

Skapa konto

Begär en demo