iBinder

Ett hjälpmedel som gör all dokumenthantering enkel och säker.

Enklare upphandling.

iBinder Förfrågan innebär att du kan fråga fler, får säkrare svar och därmed bättre upphandling. Systemet bygger på ringpärmens lättbegripliga flikstruktur i kombination med den digitala teknikens möjligheter till spridning och uppdatering.

iBinder tillåter människor att arbeta tillsammans i harmoni.

Förvaltning

Samtliga processer och dokument tillgängliga och uppdaterade på en och samma plats. För enklare, tryggare och säkrare administration och fastighetsförvaltning.
Läs mer

Projektplanen

Dela och behåll all relevant information uppdaterad på en och samma plats.
Tillgänglig för rätt person närsomhelst och varsomhelst.

Förfrågan

iBinder Förfrågan gör det enkelt att strukturera, uppdatera och efterfråga önskad information från samtliga involverade parter. Få rätt och tillförlitliga svar för en bekvämare och säkrare process genom förfrågan och upphandling
Läs mer

Byggprojekt

Vårt mål är att alla ska förstår och kan använda systemet direkt. Ett användarvänligt system för dokumenthantering I byggbranschen, med en logisk struktur. Lika passande för stora och komplexa som för mindre byggprojekt.
Läs mer

Enklare att fråga.

iBinder Förfrågan gör det lika enkelt att fråga hundra som att fråga en. Samma förfrågningsunderlag distribueras digitalt till samtliga mottagare. När nya handlingar tillkommer, kompletteras samtliga underlag med ett knapptryck. En viktig fördel är också att anbudsgivarna kan ställa motfrågor och att alla får tillgång till allas frågor (anonymt). Det ökar säkerheten för att alla anbudsgivare uppfattar förfrågningarna korrekt och lika i alla detaljer.

Några av fördelarna med iBinder.

Minimal inlärningstid
Lätt att använda, kräver inga förkunskaper
Sparar tid, pengar och papper
Fungerar i befintlig IT-miljö, kräver bara webbläsare
Automatisk uppdatering av ny information
Absolut sekretess
Kostnadsfri support för alla användare
Support
Testa iBinder

Växel

019-26 00 00

Support

019-27 00 00

Prova gratis här!

Skapa konto

Begär en demo

circle