hello world!
iBinder

Jednoduchšie obstarávanie

Jednoduchšie obstarávanie.

iBinder Obstarávanie vám umožní požiadať o cenové ponuky a informovať o verejných súťažiach viac subjektov a získavať tak spoľahlivejšie odpovede, vďaka ktorým môžete uzatvárať výhodnejšie obchody. Systém je vybudovaný na prehľadnej kartovej štruktúre používanej v rýchloviazačoch, pričom zároveň naplno využíva potenciál digitálnych technológií, čo sa týka zdieľania a aktualizácie údajov.

iBinder umožňuje ľuďom spolupracovať v harmónii.

Správa nehnuteľností

Všetky procesy a dokumenty dostupné na jednom mieste s nenáročným prístupom pre všetky zodpovedné osoby. Pre jednoduchšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie riadenie a správu nehnuteľností.
Čítaj viac

Stavebné projekty

Zdieľajte a uchovávajte všetky aktuálne a relevantné informácie na jednom mieste, aby ich mohli vidieť členovia tímu.

Obstarávanie

iBinder Obstarávanie uľahčuje štruktúrovanie, aktualizáciu a vyžiadanie potrebných informácií od všetkých zúčastnených. Získajte správne a spoľahlivé odpovede na pohodlný a bezpečnejší proces a nákup.
Čítaj viac

Stavba

Naším cieľom je, aby každý získal správne informácie na prvý krát. Užívateľsky prívetivý systém pre správu dokumentov v stavebníctve. Vďaka svojej logickej štruktúre je vhodný pre veľké projekty a zároveň aj komplexnejšie menšie stavebné projekty.
Čítaj viac

Jednoduchšie obstarávanie.

S produktom iBinder Obstarávanie môžete o cenové ponuky požiadať stovky ľudí rovnako jednoducho ako jednu osobu. Dokumenty týkajúce sa verejnej súťaže sa digitálne odošlú všetkým príjemcom. Po pridaní nových dokumentov možno podmienky verejnej súťaže aktualizovať jediným kliknutím.

Jednou z dôležitých predností je, že účastníci verejnej súťaže môžu klásť otázky a všetci účastníci majú (anonymný) prístup k otázkam iných účastníkov. Vďaka tomu získate istotu, že všetci účastníci verejnej súťaže budú správne a rovnako rozumieť jej podmienkam.

Niektoré z výhod

Minimálna doba zaškoľovania
Jednoducho sa používa, nie sú potrebné žiadne predchádzajúce poznatky
Šetrí čas, peniaze a papier
Funguje v aktuálnom IT prostredí, vyžaduje si iba webový prehliadač
Nové informácie sa automaticky aktualizujú
Úplná dôvernosť
Bezplatná podpora pre všetkých používateľov
Podpora
Vyžiadajte si ukážku

Recepcia

0905 965 245

Podpora

0905 965 245

Vyskúšajte zadarmo

Vytvoriť účet

Vyžiadajte si demo