Godare utsikter!

Nu är SundaHus en del av iBinder. Tillsammans gör
vi det enklare att bygga och förvalta klimatsmart.

Effektiv dokumenthantering för framgångsrika byggprojekt och fastighetsförvaltning

En digital projektpärm som används och delas av alla projektdeltagare

Oavsett om du jobbar med Projekt, Förfrågan eller Fastighetsförvaltning

Ett säkert och pålitligt system

Självklar digital dokumenthantering

Alla arbetar med enkelhet i samma projektpärm

Koll på materialval genom en byggnads hela livscykel

*Vi använder Microsoft Azure, som är ISO27001- och ISO27018-certifierad.

Grunden för Samarbete i byggnadens alla stadier

Förvaltning

Samtliga processer och dokument tillgängliga och uppdaterade på en och samma plats. För enklare, tryggare och säkrare administration och fastighetsförvaltning.

Läs mer

Projektplanen

Dela och behåll all relevant information uppdaterad på en och samma plats. Tillgänglig för rätt person närsomhelst och varsomhelst.

Förfrågan

iBinder Förfrågan gör det enkelt att strukturera, uppdatera och efterfråga önskad information från samtliga involverade parter. Få rätt och tillförlitliga svar för en bekvämare och säkrare process genom förfrågan och upphandling

Läs mer

Byggprojekt

Vårt mål är att alla ska förstå och kan använda systemet direkt. Ett användarvänligt system för dokumenthantering I byggbranschen, med en logisk struktur. Lika passande för stora och komplexa som för mindre byggprojekt.

Läs mer

Hur iBinder fungerar.

Kolla in hur iBinder fungerar

Senaste nyheterna från iBinder

Växel

019-26 00 00

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpvideos

Nya iBinder

Classic iBinder

Prova gratis här!

Skapa konto

Begär en demo