Produktnyheter nya iBinder

2022-05-18 Förbättringar meddelanden och pärmbeskrivningar 

Meddelanden:

  • I meddelanden har vi introducerat möjligheten för den som skriver att bestämma om valda deltagare/grupper eller alla deltagare i pärmen ska få notifikationer om meddelandet.
  • Layouten i meddelanden har förändrats för att klargöra vad som är rubrik och vad som är det faktiska meddelandet.

Pärmbeskrivning:

  • Möjligheten att lägga till länkar i pärmbeskrivningen har introducerats. Det är möjligt att ange vilken text som ska synas och vilken länk den ska leda till

 

2022-04-19 Office Online tillgängligt för alla användare

Office Online finns tillgängligt för alla användare av iBinder.

Möjligheten att öppna och redigera Word-, Excel- och Powerpoint-filer i Office Online från fil-listan i en flik har tillgängliggjorts.

Funktionen nås antingen från funktionsraden (verktygsfältet ovanför fillistan) eller från filalternativ (de tre prickarna). När du öppnar ett dokument för första gången kommer du uppmanas att logga in med ditt Microsoft-konto.

Användare kan samarbeta när de editerar en fil. Om en användare öppnar en fil och en annan användare öppnar samma fil så editerar de båda samma version samtidigt. Alla ändringar från båda användarna sparas till samma nya version när alla användare lämnat filen.

När flera användare editerar samtidigt kan man se ändringarna och var den andra användaren befinner sig i realtid.

Man lämnar filen genom att klicka på filnamnet i övre vänstra hörnet och välja önskad plats i iBinder.

Följande filformat stöds

  • .docx
  • .xlsx
  • .pptx

 

2022-03-03 begränsa flikar till utvalda användare

Idag släppte vi funktionen där pärmadmins kan sätta vilka användare och/eller grupper som får göra saker i flikar. Admin kan antingen sätta fliken som att 1) endast utvalda får skriva i fliken men alla andra får se fliken och dess innehåll eller 2) låsa och gömma fliken för alla andra än valda användare och/eller grupper.

Vi har även förbättrat sättet att välja användare och grupper för låsta flikar. I funktionen kan admin söka efter användare eller grupper för att välja dem.

Där grupper tidigare varit satta som de enda som får något av alternativen är nu överflyttade till den nya funktionen, så ingen ändring har skett i de pärmarna.

Funktionen är släppt i hela plattformen idag och är tillgänglig i alla skapade pärmar.

2022-02-15 förbättrad användarprofil

Förbättrad användarprofil finns tillgänglig för alla iBinder användare

Den nya funktionaliteten låter användare ange och redigera information i sin profil inklusive profilbild. Användarprofilen är indelad i fyra olika flikar:

  • Profil - ange och editera personlig information
  • Företag - ange och editera företagsinformation
  • Notifikationer - ange vilka e-postnotifieringar som ska skickas
  • Kontoinställningar - ange språk och avgör om profilen ska vara sökbar

 

När en användare har en profilbild, visas den där användarens initialer tidigare visats - till exempel i deltagarfliken eller när man ställer och besvarar frågor i Frågor & svar.

 

Växel

019-26 00 00

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpvideos

Nya iBinder

Classic iBinder

Begär en demo