Ökade lagkrav kräver klimatdeklaration

Vi löser din klimatdeklaration

Klimatdeklaration - Få ditt slutbesked i tid!

Regeringen har infört krav på klimatdeklaration från 2022. De nya kraven syftar till att skapa en hållbar framtid för byggsektorn med miljö och hälsa som två grundpelare.

Klimatdeklarationen ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet:

 • Råvaruförsörjning
 • Transport och tillverkning i produktskedet
 • Transport och bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet


Vem är skyldig att klimatdeklarera?

 • Lagkravet gäller alla bygglov för dig som byggherre från och med 1 januari 2022


Vi hjälper dig att efterleva regelverket!

 • iBinder och SundaHus har Sveriges ledande miljödatabas med +50 000 kvalitetssäkrade byggprodukter
 • Om du använder iBinders plattform idag så kan du enkelt komma igång med din klimatdeklaration


Fyll i formuläret så hjälper vi er att komma igång.

 

Kom igång direkt

Läs mer om vår sekretesspolicy

Upphandling

iBinder och SundaHus i upphandling gör det enkelt att ställa rätt miljökrav för att kunna jämföra anbud

Byggprojekt

iBinder och SundaHus i projekt säkerställer efterlevnad av projektets miljökrav och klimatmål

Klimatdeklaration

iBinder och SundaHus klimatrapport sparas ut från projektet inför klimatdeklarationen som krävs för bygglov

ÖKAD KVALITET

circle

Minskad risk att förlora information under och mellan olika skeden av fastighetens livscykel genom ett obrutet digitalt informationsflöde med godkännandeflöde för efterfrågad miljö och klimatdata

EFFEKTIVISERING

circle

Möjliggöra effektivare samarbeten i byggprojekt där det är enkelt att hålla tidplan och budget såväl som projektspecifika, bolags-övergripande och lagstadgade miljömål

LAGEFTERLEVNAD

circle

Det ska vara lätt att göra rätt! Säkerställ efterlevnad av nuvarande och kommande miljökrav genom smart funktionalitet, som att spara ut lagstadgade klimatkalkyler med ett klick.

HÅLLBARHET

circle

Ställa om till ett hållbart byggande! Förenkla arbetet med miljöcertifieringar samt integrera arbetet med EUs taxonomi, klimatdeklarationer, energideklarationer och återbruk i byggprojektet

iBinder och SundaHus klimatdeklaration

Nästan inget extra jobb och ändå enkelt skapa en klimatrapport för en byggnad? Det låter nästan för bra för att vara sant men med SundaHus nya klimatmodul är det möjligt! Arbetar du redan idag, eller funderar du på att börja, med loggböcker för byggnader är det enkelt att ta fram klimatrapporter i SundaHus Miljödata.

Med hjälp av SundaHus nya klimatmodul kan projektens klimatpåverkan beräknas och redovisas i klimatrapporter/ deklarationer. Klimatmodulen följer Boverkets krav på klimatdeklarationer för byggnader och indikator 15 i Miljöbyggnad 3.

Läs pressreleasen

 

 • Sveriges ledande miljödatabas med kvalitetssäkrad data om ~50 000 byggprodukter från ~5 000 varumärken
 • Produktdata baserat på EPDer med CO2e, emissioner och kemiska ämnen
 • Digital loggbok med sök-, samarbets- och kontroll-funktioner för projekts olika roller och faser
 • Kompetent och personlig kundservice som stöttar vid projektuppstart, anpassning och utbildning
 • Kundnära produktutveckling baserat på nya behov och marknadens utveckling

Växel

019-26 00 00

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpvideos

Nya iBinder

Classic iBinder

Begär en demo